- Else Kooi Prijs -


De winnaar van de Else Kooi Prijs 2016 is:

Waqas Syed

De prijs is toegekend voor zijn onderzoek op het gebied van
geďntegreerde circuits met organische halfgeleiders
Waqas Syed ontvangt de prijs van het bestuur van de Else Kooi Stichting. v.l.n.r. Prof. Dr. Edoardo Charbon (secretaris), Dr Waqas Syed (winnaar), Prof. Dr. ir Bram Nauta (voorzitter). Fotografie Thijs ter Hart.

Dr. Waqas Syed ontvangt de prijs voor zijn wetenschappelijke onderzoek naar geavanceerde antennestelsels. Syed promoveerde in juni 2015 bij de Tera-Hertz Sensing Group van de faculteit EWI, TU Delft. In zijn onderzoek richtte hij zich op het ontwerp en de analyse van elektromagnetisch gemanipuleerde materialen.

De Else Kooi Prijs wordt jaarlijks toegekend aan jonge onderzoekers in Nederland op het gebied van het toegepast halfgeleideronderzoek en de IC-ontwerpkunde. Met het winnen van de prijs wordt een bedrag van 5000 euro toegekend.

Syed heeft de prijs in ontvangst genomen tijdens een speciale ceremonie op het ICT.Open symposium op woensdag 23 maart 2016. De prijs is uitgereikt door het bestuur van de stichting Else Kooi Prijs; professor Nauta (TU Twente), voorzitter van de stichting en professor Edoardo Charbon. Professor Charbon van de afdeling Micro-elektronica van de faculteit EWI bekleedt de functie van secretaris van de stichting Else Kooi Prijs.

De jury was erg onder de indruk van Syeds uitstekende lijst van wetenschappelijke publicaties. Ze geeft aan: “Het onderzoek van Waqas Syed wordt gekenmerkt door een uitstekend analytisch inzicht in de eigenschappen van elektromagnetisch gemanipuleerde materialen. Deze nieuwe materialen zijn makkelijk te fabriceren en maken het mogelijk om kosten-efficiënte planaire antennes en antennestelsels te ontwerpen die gebruikt worden voor de automotive radar industrie, satelliet communicatie en hoge snelheid “Terabit communicatie”. uwe oplossingen bedacht en geďmplementeerd die extreem goed bestand zijn tegen de variabiliteit van componenten.
Dr. Waqas Syed.
Fotografie Thijs ter Hart.

Voordragen van kandidaten voor 2017


De Else Kooi Prijs wordt uitgereikt voor werk op het gebied van het toegepast halfgeleideronderzoek en de IC-ontwerpkunde. Kandidaten zijn studenten, promovendi en jonge onderzoekers aan universiteiten en publieke onderzoeksinstituten in Nederland.


e-mail versturen aan de secretaris van het Bestuur van de Stichting Else Kooi Prijs